Vliegende insecten

Waar wacht u nog op?

Wespen

Wespen hebben een geelzwarte dwarstekening op het achterlijf. Wespen hebben 2 paar doorzichtige vleugels. Alleen de bevruchte koninginnen van de wespen overwinteren , de rest gaat dood. In het voorjaar begint de koningin, als deze uit de winterslaap komt begint ze een klein nestje te bouwen en legt circa 50 eieren. Deze jonge wespen verzorgt ze zelf . Zodra deze wespen mee gaan werken blijft de koningin binnen om eieren te leggen en de werksters verzorgen het broed. De wespen vangen veel lastige en schadelijke insecten maar kunnen de mens ook behoorlijk steken . Steeds meer mensen zijn hier allergisch voor.

Ongediertebestrijding Eemland, Wespen

Hoornaar

De grootste in ons land voorkomende wespensoort ,waarbij de koningin tot 4 cm groot is. De hoornaar heeft een volledige gedaanteverwisseling . Het nest van de hoornaar is altijd boven de grond. Hoornaars kunnen ook schadelijk zijn voor bijenhouders. Hoornaars kunnen hinderlijk zijn en pijnlijke steken toebrengen.

Ongediertebestrijding Eemland, Hoornaar

Metselbijen

Metselbijen zijn donkerbruin tot oranje en de beharing op de kop is zwart , lengte 10-12 mm. Metselbijen hebben een volledige gedaanteverwisseling. Vaak in bamboe of in holle ruimtes, die worden afgedekt met stuifmeel, als voeding voor de larven. Metselbijen leven solitair in groepsverband op de zonzijde. Metselbijen leven slechts een korte periode van maart tot eind mei en zijn actief met de verzorging van het broed en de bestuiving van bloemen en planten.

Ongediertebestrijding Eemland, Metselbijen

Kleermot

De kleermot is 7-8 mm en is lichtbruin. De kleermot heeft een volledige gedaanteverwisseling en de ontwikkeling van ei tot imago duurt in gunstige omstandigheden 3 maanden. De larven van de kleermot leven van dierlijke producten zoals wollen stoffen, tapijten, veren en stoffen waar dierlijke producten in zijn verwerkt. Alleen de larve van de kleermot zorgt voor schade , de aantasting vindt altijd plaats op donkere, rustige plekken.

Ongediertebestrijding Eemland, Kleermot

Vruchtmot

Vruchtmotten zijn 10-20 mm. Vruchtmotten hebben een volledige gedaanteverwisseling. Vruchtmotten hebben roodbruine vleugels met een witte tot gele basis. De ontwikkeling van ei tot imago is ca. 35 dagen. De eitjes worden gelegd op cacao, granen, noten, gedoogde groente, vruchten. Alleen de larven van vruchtmotten veroorzaken schade door verontreiniging van de producten door uitwerpselen, spinsels en dode motten.

Ongediertebestrijding Eemland, Vruchtmot

Klustervliegen

De klustervlieg lijkt enigszins op de kamervlieg ca. 8 mm, veel goudkleurige haren op de bovenzijde van de thorax. De klustervlieg heeft een volledige gedaanteverwisseling. De ontwikkeling van ei tot volwassen klustervlieg vindt buiten een gebouw plaats. De eitjes worden afgezet in de grond en de larven van de klustervlieg parasiteren op regenwormen. Voordat ze zich verpoppen verlaten ze de regenworm. In het najaar verzamelen de klustervliegen zich en trekken ergens naar binnen, meestal hoog in een gebouw, om te overwinteren.

Ongediertebestrijding Eemland, Klustervliegen

Aasvliegen

De blauwe, de groene en grauwe aasvlieg zijn fors groter dan de kamervlieg. De eitjes komen binnen een dag uit en de larven kunnen zich binnen een week al verpoppen. De ontwikkeling van ei tot imago duurt ca. 3 weken. Aasvliegen kunnen virussen en bacteriën verspreiden. Ze kunnen de geur van rottend vlees op grote afstand waarnemen.

Ongediertebestrijding Eemland, Aasvliegen

Fruitvliegjes

Een volwassen fruitvlieg is 3-4 mm en heeft helderrode ogen en het achterlijf vertoont bruine dwarsstrepen. Wijfje van de fruitvlieg legt 400-900 eitjes in gistend of rottend materiaal. De ontwikkeling van ei tot volwassen dier duurt 8-11 dagen. Fruitvliegjes komen veel voor bij overrijp fruit, in keukens en in schrobputjes, in de horeca en in containers.

Ongediertebestrijding Eemland, Fruitvliegjes

Grasvliegen

De grasvlieg is geel met 3 glanzende zwarte strepen op de bovenzijde van het borststuk. De grasvlieg heeft een volledige gedaanteverwisseling, en de ontwikkeling vindt buiten gebouwen plaats, doorgaans in verwaarloosd grasland. Grasvliegen overwinteren op beschutte plaatsen in of tegen gebouwen, vaak in spouwmuren.

Ongediertebestrijding Eemland, Grasvlieg

Motmugen

Motmuggen zijn kleine insecten van 1-5 mm met sterk behaarde vleugels, grijs tot lichtgrijs van kleur. Motmuggen hebben een volledige gedaanteverwisseling. Larven van motmuggen ontwikkelen zich in organisch materiaal en kunnen zeer talrijk voorkomen in rioolbeddingen. Ook als er in de kruipruimte afvoerleidingen stuk zijn en er daardoor drab ontstaat, kunnen zij in grote aantallen voorkomen. Ook in plantenbakken die te vochtig zijn komen regelmatig motmuggen voor.

Ongediertebestrijding Eemland, Motmuggen

Latrinevliegen

Kleine zwarte of zeer donkerbruine vlieg, met stevige haren op de thorax. Latrinevliegen hebben een volledige gedaanteverwisseling. Latrinevliegen zetten de eitjes af in organisch rottend materiaal. Leefwijze als de motmug.

Ongediertebestrijding Eemland, Latrinevliegen